Men
Women
High jump
1
Ivan Ukhov
RUS
2.38


4
Sergey Mudrov
RUS
2.30


5
Aleksei Dmitrik
RUS
2.28


High jump
2
Svetlana Shkolina
RUS
2.00


4
Viktoriya Klyugina
RUS
1.86